Мёд

Мёд акации (урожай 2023)
482.00 р.
Мёд гречишный (урожай 2023)
246.00 р.
Мёд Донник (урожай 2023)
268.00 р.
Мёд из молочая (урожай 2023)
374.00 р.
Мёд Кипрейный (урожай 2022)
321.00 р.
Мёд Липовый (урожай 2023)
428.00 р.
Мёд майский (урожай 2022)
321.00 р.
Мёд с прополисом (урожай 2023)
374.00 р.
Мёд Цветочный (урожай 2023)
214.00 р.